DATU AIZSARDZĪBA

Dati ir ikviena biznesa vērtīgākais aktīvs, un tas ir galvenais kiberuzbrukumu mērķis, bet to pārvaldība un aizsardzība netiek atbilstoši organizēta.
Risinājums ir datu strukturēšana atbilstoši to uzdevumam, un vērtīgo datu īpaši droša glabāšana. Nevajadzīgo datu dzēšana, samazinot izdevumus to glabāšanai un aizsardzībai.

Par datiem ir nepieciešams rūpēties visā to dzīves cikla laikā, sākot no radīšanas un beidzot ar to iznīcināšanu. Datu un to rezerves kopiju glabāšana drošos datu centros samazinās to zaudēšanas risku. Nevajadzīgo datu neatgriezeniska izdzēšana samazinās to glabāšanas un aizsardzības izmaksas, kā arī novērsīs juridiskus un finansiālus riskus, kas ir saistīti ar datu nonākšanu nevēlamās rokās. Tikpat svarīgi ir arī datu apstrādes procesu saskaņošana ar Latvijas un ES likumdošanas prasībām.
MOUNT10 datu centros jūsu datus aizsargā ne tikai pati daba apvienojumā ar tehnisko un militāro personālu, bet arī Šveices likumdošana, kas ir īpaši stingra attiecībā uz datu drošību.

23 Blanco pielietotie datu dzēšanas algoritmi nodrošinās, lai dati tiktu 100% izdzēsti un tos atjaunot vairs nebūtu iespējams. Digitāli parakstītais un pret viltojamiem drošais sertifikāts to apliecinās un kalpos kā pierādījums.
ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības no 2018. gada 25. maija būs obligātas katram uzņēmumam, kurš reģistrēts vai sniedz pakalpojumus ES. SERVIR nodrošina, lai jūsu uzņēmumā fizisko personu dati tiktu apstrādāti atbilstoši Regulas prasībām.

E-pasts: info@servir.lv

Tālrunis: +371 67006444

Servir